TRENING SILOWY

Trening siłowy: SPLIT (dzielony) lub OBWODOWY (łączony). Mają one za zadanie, wypracować odpowiednie kształty mięśni. Możemy zwiększać naszą masę mięśniowa, siłę i wytrzymałość. Jeden i drugi ma zalety i musi być dobrany odpowiednio, dla Twoich potrzeb i celów.